کلیدواژه‌ها = المنار
تعداد مقالات: 2
2. بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مؤلفان المنار در این زمینه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-51

احمد حاتمی کنکبود؛ علی اکبر بابایی