تحلیل تاثیر اندیشه غلو بر گسترش اباحی‌گری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه معارف اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 مربی گروه معارف اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

اباحی‌گری از تهدیدهای جوامع مذهبی است. این امر از عوامل متعدد، از جمله تفکر غلو، ریشه می‌گیرد. با مطالعه مختصر تاریخ این تفکر روشن می‌شود که هر جا این تفکر پا نهاده، اباحی‌گری نیز به دنبالش رخ نموده است. به عبارت دیگر، اباحه‌گری بدون غلو زمینه ظهور ندارد. این تحقیق ابتدا درصدد تبیین وجود روحیه اباحی‌گری در میان غالیان است، سپس با بیان توجیهات آنان در این مورد، آنها را نقد می‌کند. از آنجا که دلایل آنان برای فرار از تکالیف بسیار سست و شکننده است، از عنوان توجیه به جای دلیل استفاده شده است. آنچه تعجب‌برانگیز است تمایل افراد به این تفکر است که خود ناشی از وجود روحیه راحت‌طلبی و عافیت‌جویی و کم‌اطلاعی و بی‌بصیرتی مردم و همچنین سوء استفاده رهبران غالی و تحریک حاکمان و سیاستمداران منحرف است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی در پی کشف رابطه اندیشه غلو با روحیه اباحی‌گری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the impact of the overwhelming idea on the development of astronomy

نویسندگان [English]

  • morteza nasrolahi 1
  • seyed ahmad mousavi 2
1 استادیارگروه معارف اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
2 مربی گروه معارف اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
چکیده [English]

Abstract
Antinomism is one of the threats in religious communities. This is rooted in a number of factors. One of the important factors of this is exaggeration(Gholov) thought, with a brief historical study of this discourse, it becomes clear that wherever this thought has come about, it has also occurred. In other words, these two are related to one another, and one does not exist without the other. This research first seeks to explain the existence of spirit of antinomism among the Ghalian, then criticizing these justifications by explaining their arguments in this regard. Their reasons for escaping of their religious obllegation are very loose and fragile, and therefore the title of justification is used instead of reason. What is surprising is the willingness of individuals to think about this, which is due to the people's comfortableness and endolence spirit, their lack of knowledge and disinformation, the misuse of the leaders of the Gholov, and the incitement of diverted rulers and politicians. The present study is an analytical approach seeking to discover the relationship between the exaggeration(Gholov) thought and the spirit of antinomism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exaggeration
  • Cereal
  • permissibility
  • petty،duty