خاتم ولایت از دیدگاه امام خمینی و ابن‌عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران.

چکیده

ولایت قیام بنده به پرودگار است هنگامی که از خود فانی شود و آن به تولیت حضرت حق تعالی نسبت به او است تا او را به نهایت مقام قرب و تمکین برساند. خاتم ولایت کسی است که با او صلاح دنیا و آخرت به نهایت کمال می‌رسد و نظام عالم با مرگ او مختل می‌شود. سخنان ابن‌عربی در باب خاتم ولایت مضطرب و مبهم است. او گاهی با صراحت حضرت عیسی (ع) را خاتم ولایت مطلقه می‌نامد و گاه از حضرت علی (ع) چنان تعریف می‌کند که گویا این عنوان را برای آن حضرت می‌شمارد. خاتم ولایت محمدیه را گاهی حضرت مهدی (عج) معرفی می‌کند و گاهی به‌صراحت آن را شخصی غیر از آن حضرت می‌داند. او گاهی حتی خود را نیز خاتم ولایت می‌شمارد. در حالی که نظرات ابن‌عربی درباره خاتم ولایت ابهام دارد، حضرت امام خمینی، با قاطعیت، خاتم ولایت مطلقه را، به دلیل اتحاد حقیقت نوری حضرت علی با پیامبر اکرم (ص)، حضرت علی می‌داند و خاتم ولایت محمدیه را نیز حضرت مهدی معرفی می‌کند. هدف این پژوهش بیان نقاط اشتراک و اختلاف امام خمینی و ابن‌عربی درباره خاتم ولایت و تحلیل و تطبیق نظرات ایشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terminator of guardianship from the viewpoint of Imam Khomeini and IbnArabi

نویسنده [English]

  • رضا بنی‌اسدی
استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران.
چکیده [English]

Guardianship (Wilaya) is defined as man’s rise with reliance on his Lord The Seal of guardianship is the one whom through him the interest for this world and the Hereafter is finally attained perfected and the order of the universe is disrupted by his death. Remarks and comments by Ibn Arabi about the Seal of guardianship are ambiguous and unclear. He sometimes names Jesus (P.B.U.H) explicitly as the Seal of guardianship and sometimes he describes Imam Ali ( P.B.U.H) as if he gives him that title. He introduces Imam Mahdi ( P.B.U.H) as the Seal of Mohammadia and sometimes he clearly knows someone else other than Imam Mahdi. He even considers also himself as the Seal of guardianship.While Ibn Arabi 's opinions are ambiguous about the Seal of guardianship, Imam Khomeini firmly knows Imam Ali ( P.B.U.H) as the Seal of Supreme guardianship because of the union truth of light between Imam Ali and the Holy Prophet ( P.B.U.H) and firmly introduces Imam Mahdi as the Seal of Mohammadia guardianship.The purpose of this research is to indicate the similarities and differences of Imam Khomeini and Ibn Arabi about the Seal guardianship and the analysis and implementation of their comments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guardianship (Wilaya)
  • Terminator of guardianship
  • theoretic mysticism
  • IbnArabi
  • Imam Khomeini