نویسنده = معروفعلی احمدوند
بررسی انتساب نظریه نیابت به معتزله

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 35-60

سیدرضا قائمی؛ معروفعلی احمدوند