درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

پژوهشنامه مذاهب اسلامی

 صاحب امتیاز

دانشگاه ادیان و مذاهب

شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

2538-1547

2423-4044

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1393

حوزه تخصصی

مذاهب اسلامی

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

هزینه انتشار مقاله

هزینه داوری 2,500,000 ریال و هزینه چاپ 12,500,000 ریال

نوع داوری

دوسو ناشناس

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

بر اساس ابلاغیه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه پژوهشنامه مذاهب اسلامی دارای درجه B است.

 مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.