نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 12% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 10، شماره 20، اسفند 1402 

بررسی مقایسه ای حقیقت نفس از منظر فخر رازی و ابن‌سینا

صفحه 191-210

10.22034/jid.2024.326789.2309

فاطمه ملبوبی؛ عین الله خادمی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری


وحدت اسلامی دراندیشه وعملکرد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

صفحه 211-240

10.22034/jid.2024.359646.2362

محمود ذکاوت؛ علی آقانوری؛ شهاب‌الدین وحیدی‌مهرجردی


بررسی اصول اکنکار در تطابق با اصول عرفان اسلامی

صفحه 413-436

10.22034/jid.2023.5179.0

میثم علی بالایی؛ خلیل بهرامی قصرچمی؛ محسن فهیم


نقش طلب استعدادی در اجابت دعا

صفحه 437-460

10.22034/jid.2024.337248.2331

سید جواد سبزپوش؛ اصغر نوروزی؛ امیر جوان آراسته


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان