نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 15% در سال 99

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-484 

3. روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق

صفحه 57-77

10.22034/jid.2021.148303.1652

موسی بیات؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ حسن مهرنیا


5. واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری مرجئه در خراسان

صفحه 105-122

10.22034/jid.2021.143448.1624

مجتبی ذهابی؛ داریوش نظری؛ احسان صادقیان دهکردی؛ اکرم کرمعلی


7. جایگاه و نقش موعودگرایی در فرقه جناحیه

صفحه 153-174

10.22034/jid.2021.129663.1564

شهرام رهنما؛ مسعود بهرامیان؛ مهرداد امیری


12. وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی

صفحه 277-293

10.22034/jid.2021.168173.1749

ابراهیم حنیف‌نیا؛ علی افضلی؛ یوسف غضبانی؛ رسول مزرئی


13. ساخت‌گرایی در اندیشه صدرالدین قونوی

صفحه 295-315

10.22034/jid.2021.170245.1764

محمد کیوانفر؛ حسن ابراهیمی؛ محمدرضا بیات


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان