نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 12% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 1-566 

کشف و شهود: کلید عرفان روح‌الله موسوی خمینی

صفحه 345-373

10.22034/jid.2022.222936.1991

داود غلامی؛ علی اکبر افراسیاب پور؛ حسین خسروی؛ امیر جوان آراسته


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان