بررسی اصول اکنکار در تطابق با اصول عرفان اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 استادیار گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/jid.2023.5179.0

چکیده

امروزه با توجه به گسترش مباحث عرفانی در سراسر جهان، نقد و بررسی مکاتب عرفانی نوظهور اهمیت بسیاری می‌یابد. اکنکار یا همان مکتب نور و صوت الهی، یکی از مکتب‌های عرفانی نوظهور و البته پرطرفدار است. در این نوشتار سعی شده است مباحث و عقاید این مکتب به‌اختصار بیان گردد، سپس به نقد و بررسی منصفانه آن پرداخته شده است تا مزیت‌ها و عیب‌های آن بررسی شود؛ درنتیجه مشخص می‌شود آیا راهی که اکنکار معرفی می‌کند، می‌تواند انسان را به مقصد برساند؟ و بررسی می‌شود طریقت عرفانی اکنکار چه تفاوت‌هایی با طریقت عرفانی اسلام در رساندن انسان به کمال دارد؟ برای این کار از روش کتابخانه‌ای و مطالعه منابع معتبر اکنکار و عرفان اسلامی بهره گرفته شده است. درنهایت این نتیجه به دست آمده است که هرچند عرفان نوظهور اکنکار جذابیت‌هایی دارد، صداقت‌نداشتن رهبران آن و تناقض‌های گفتار و اشتباه‌های عقیدتی آن نمی‌تواند راهی درست در مسیر کمال به انسان ارائه کند؛ اما عرفان اسلامی با رهبری ائمه اطهار که معصوم بودند و عقاید حکمی و عقلانی آن می‌تواند هر انسان مستعدی را در این مسیر راهنمایی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Principles of Eckankar in Accordance with the Principles of Islamic Mysticism

نویسندگان [English]

  • Meisam Alibalaei 1
  • Khalil Bahramighasrechami 2
  • Mohsen Fahim 3
1 PhD student, Department of Theology, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate professor, Department of Theology, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant professor, Department of Theology, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Given the proliferation of mystical ideologies worldwide, it is imperative to scrutinize and engage with newly emerged schools of mysticism. Eckankar, also known as the school of the Light and Sound of God, stands as one such burgeoning movement with a considerable following. This article aims to succinctly outline the tenets and doctrines of Eckankar before offering an impartial critique of its philosophy. By examining both its merits and demerits, we seek to ascertain whether Eckankar's spiritual path holds promise in leading individuals towards their ultimate aspirations. Furthermore, we endeavor to discern the distinctions between Eckankar and Islamic mysticism concerning their efficacy in aiding human transcendence. To accomplish this analysis, we employ the library method, drawing from reputable sources on Eckankar and Islamic mysticism. Our evaluation suggests that while Eckankar may exert a certain allure, it ultimately falls short in providing a definitive path towards human perfection. This shortfall is attributed to inconsistencies and contradictions within its teachings, compounded by perceived lack of sincerity among its leadership. In contrast, Islamic mysticism, particularly as guided by the infallible Shiite Imams, offers a coherent and rational framework capable of shepherding earnest seekers towards their spiritual objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eckankar
  • Twitchell
  • reincarnation
  • soul travel
  • Light and Sound of God
  • singing HU
قرآن مجید
استایگر، به راد (1379 ش)؛ نسیمی از بهشت؛ ترجمه: هوشنگ اهرپور؛ تهران: نگارستان کتاب و زرین.
بی‌ناس، جان (1377 ش)؛ تاریخ جامع ادیان؛ ترجمه: علی‌اصغر حکمت؛ تهران: علمی و فرهنگی.
توئیچل، پال (1379 ش)؛ اکنکار کلید جهان‌های اسرار؛ ترجمه: هوشنگ اهرپور؛ تهران: نگارستان کتاب.
______________ (1380 الف)؛ نامه‌های طریق نور؛ ترجمه: مینو ارژنگ؛ تهران: ث‍ال‍ث‌ گ‍ل‍س‍ار.
______________ (1380ب)؛ واژه‌نامه اکنکار؛ ت‍رج‍مه:‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه؛ تهران: س‍ی‌گ‍ل.‌
رازی، نجم‌الدین (1365 ش)؛ مرصاد العباد؛ به اهتمام محمدامین ریاحی؛ تهران: علمی و فرهنگی.
رهدار، احمد (1384 ش)؛ «وضعیت دین در جهان پیش از انقلاب اسلامی»؛ دوماهنامه رواق اندیشه، ش40.
سهروردی، شهاب‌الدین [بی‌تا]؛ شرح حکمة الاشراق؛ قم: بیدار.
سیمپسون، پتی (1377 ش)؛ پالجی یک تاریخچه؛ مریم البرزی؛ تهران: دنیای کتاب.
شهرستانی، عبدالکریم (1367 ش)؛ الملل و النحل؛ تصحیح: محمد بن فتح‌الله بدران؛ قم: منشورات رضی.
صدرالمتألهین شیرازی، محمد بن ابراهیم (1382 ش)؛ اسفار؛ تصحیح: دکتر رضا اکبریان؛ ج 9، تهران: بنیاد حکمت صدرا.
فاضلی، قادر (1390 شآب و سراب 5؛ تهران: الهادی.
فعالی، محمدتقی (1390 ش)؛ آفتاب و سایه‌ها؛ تهران: عابد.
قیصری، داود (1370 ش)؛ شرح فصوص الحکم‌؛ قم: انتشارات بیدار.
کرامر، تاد (1377 ش)؛ اکنکار حکمت باستانی برای عصر حاضر؛ مهیار جلالیانی؛ تهران: دنیای کتاب.
کلمپ، هارولد (1379 ش)؛ هنر رؤیابینی معنوی؛ م‍ت‍رج‍م:‌ م‍ه‍ی‍ار ج‍لال‍ی‍ان‍ی؛ تهران: ‌مؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور.
______________ (1382 ش)؛ شاهین‌ها باز می‌گردند؛ ترجمه: محمدعلی اخلاق‌دوست؛ [بی‌جا]: [بی‌‌نا].
مجلسى، محمّدباقر (1404 ق)؛ بحار الانوار؛ بیروت: مؤسسة الوفاء.
مرادی، حسن (1386 ش)؛ «بررسی و نقد فرضیه کارما از دیدگاه حکت متعالیه»؛ فصلنامه کتاب نقد، ش 45.