دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، اسفند 1402 
بررسی مقایسه ای حقیقت نفس از منظر فخر رازی و ابن‌سینا

صفحه 191-210

10.22034/jid.2024.326789.2309

فاطمه ملبوبی؛ عین الله خادمی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری


وحدت اسلامی دراندیشه وعملکرد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

صفحه 211-240

10.22034/jid.2024.359646.2362

محمود ذکاوت؛ علی آقانوری؛ شهاب‌الدین وحیدی‌مهرجردی


بررسی اصول اکنکار در تطابق با اصول عرفان اسلامی

صفحه 413-436

10.22034/jid.2023.5179.0

میثم علی بالایی؛ خلیل بهرامی قصرچمی؛ محسن فهیم


نقش طلب استعدادی در اجابت دعا

صفحه 437-460

10.22034/jid.2024.337248.2331

سید جواد سبزپوش؛ اصغر نوروزی؛ امیر جوان آراسته