دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 1-544 
بررسی و نقد نظریۀ زیادت صفات حق‌تعالی بر ذات او از منظر فخر رازی

صفحه 113-142

10.22034/jid.2023.261592.2125

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ فاطمه ملبوبی؛ مسعود زین العابدین


دیدگاه جریان‌های غیرشیعی درباره فرقه ناجیه

صفحه 143-164

10.22034/jid.2022.171994.1772

محمد جواد حاجی ابوالقاسم دولابی؛ مهدی فرمانیان؛ محمد حاجی ابوالقاسم دولابی


نقش عقل‌گرایی معتزله در شکوفایی و توسعه تمدن اسلامی عصر عباسی

صفحه 287-312

10.22034/jid.2023.309753.2272

سید حسن قریشی کرین؛ سیدحسین موسی پور؛ محمد طاهر یعقوبی؛ یزدان فرخی


بررسی مبانی تکفیر از ره‌آورد سب صحابه

صفحه 339-366

10.22034/jid.2023.331493.2317

جهانگیر رخشندگان؛ سید حمید جزایری؛ محمدحسن زمانی؛ مهدی اخلاصی


بررسی و تحلیل چهار درب معنوی بکتاشیه از منظر یونس امره

صفحه 431-447

10.22034/jid.2023.179119.1814

مهدی قهرمان نوه سی؛ حسین محمدزاده صدیق؛ رضا الهی منش


دامنۀ عقلانیت اخلاقی از نگاه ابن‌تیمیه و ملاصدرا

صفحه 503-522

10.22034/jid.2023.353352.2355

محمدحسین محقق‌نیا؛ سید احمد فاضلی؛ عبدالمحمد شریفات


مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی

صفحه 523-566

10.22034/jid.2023.338064.2333

مهرداد سعیدی؛ سعید ابراهیمی؛ محمدمهدی زارعی