وحدت اسلامی دراندیشه وعملکرد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تشیع اثنی عشری، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه میبد، یزد، ایران

10.22034/jid.2024.359646.2362

چکیده

اتحاد، وحدت و تقریب مذهب اسلامی یکی از میراث‌های اصلاحی در تاریخ معاصر جوامع اسلامی است. اگرچه نخستین نمودهای مسئله تقریب و اتحاد را می‌توان در سده‌های نخستین و قرون میانه اسلامی دید، این مهم نتیجه اندیشه‌های نخبگان و علمای جهان اسلام در دوره معاصر است که نخبگان دینی - سیاسی سهم مهمی در تحقق این میراث داشتند. آیت‌‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله نخبگان دینی - سیاسی معاصر است که تلاش زیادی در زمینۀ اتحاد و وحدت اسلامی داشت. مقالۀ حاضر دیدگاه و عملکرد هاشمی رفسنجانی در زمینۀ وحدت و تقریب مذاهب اسلامی در دوران پیش از انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند. این مهم با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر مطالعات کتابخانه‌ای بررسی شده است. هاشمی اگرچه برای اتحاد و تقریب مذاهب اسلامی بنیان‌های معرفتی در نظر داشت، بیش از هر چیز تقریب را پروژه‌ای سیاسی برای مقابله با دولت‌های استعماری و غربی می‌دید. از سوی دیگر مهم‌ترین مسئله قاموس وحدت و اتحاد مسلمین برای وی همچون دیگر نخبگان دینی - سیاسی به‌ویژه از دهه 1330 به بعد، مسئله فلسطین و اتحاد مسلمانان برای رهایی آن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Unity in Thought and Performance of Ayatollah Hashemi Rafsanjani

نویسندگان [English]

  • mahmoud zakavat 1
  • ali aghanoori 2
  • Shahaboddin Vahidi Mehrjerdi 3
1 PhD student, History of Twelver Shiism, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Associate professor, Department of History, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
3 Associate professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, University of Meybod, Yazd, Iran
چکیده [English]

Unity, unification, and approximation of Islamic denominations are a reformative legacy of the contemporary history of Islamic societies. While the first manifestations of Islamic approximation and unity can be found in the early and medieval Islamic centuries, they were underscored by elites and scholars of the Islamic world in the contemporary era, with significant contributions from religious-political elites. Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani is among the contemporary religious-political elites who exerted tremendous efforts for Islamic unity and unification. This article explores Hashemi Rafsanjani's views and practices regarding the unity and approximation of Islamic denominations before the triumph of the Islamic revolution. The article adopts a descriptive-analytic method and focuses on library studies. While Hashemi had epistemic foundations in mind for the unification and approximation of Islamic denominations, he largely saw approximation as a political project to combat colonial and Western governments. Moreover, the main pivot of Muslim unity for him, like many other religious-political elites particularly since the 1950s, was the problem of Palestine and the Muslim unity to liberate Palestine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic unity
  • approximation of Islamic denominations
  • Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani
  • Pahlavi era
  • Palestine
اردوش، محمدحسین امیر (1393 ش)؛ وحدت اسلامی، بیداری اسلامی، مفاهیم و پیشینه؛ قم: نشر ادیان.
اسعدی، محمود (‌1376 ش)؛ حماسه اتحاد: ‌آراء متفکران جهان اسلام پیرامون وحدت امت اسلامی؛ [بی‌جا]: ]بی‌نا].
آقانوری، علی (1388 ش)؛ امامان شیعه و وحدت اسلامی؛ قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
بعثت (1384 ق)؛ ش 9، سال اول، پانزدهم جمادی الاولی.
جعفریان، رسول (1382 ش)؛ مطبوعات اسلامی: تاریخچه و اخلاق روزنامه‌نگاری؛ قم: مؤسسه اطلاع‌رسانی اسلامی مرجع.
حسینی، محمدرسول (1388 ش)؛ وحدت اسلامی: مبانی، عرصه‌ها، موانع و راهکارها؛ قم: جامعة ‌المصطفی العالمیه.
حسینیان، روح‌الله (1391 ش)؛ بیست سال تکاپوی اسلامی شیعی در ایران 1320 تا 1340؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
شاکر سلماسی، مجید (1397 ش)؛ مبانی نظری تقریب مذاهب اسلامی؛ قم: دانشگاه ادیان.
مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات (1377)؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک؛ جلد سوم، شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی؛ تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
مکتب تشیع (1339 الف)، فروردین.
مکتب تشیع (1339 ب)، اردیبهشت.
مکتب تشیع (1340)،‌ خرداد.
مکتب تشیع (1341)، ادیبهشت.
مکتب تشیع (1342)، خرداد.
مکتب تشیع (1343)، خرداد.
هاشمی‌ رفسنجانی، اکبر (1346 ش)؛ امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار؛ تهران: مؤسسه مطبوعاتی فراهانی.
هاشمی‌ رفسنجانی، ‌اکبر (1379 ش)؛ همبستگی امت اسلامی؛ تهران: ‌مجمع جهانی تقریب مذاهب.
هاشمی‌ رفسنجانی، اکبر (1386 ش)؛ دوران مبارزه، جلد اول کارنامه و خاطرات 1313 - 1357؛ به اهتمام محسن هاشمی؛ تهران: دفتر نشر معارف انقلاب.