کلیدواژه‌ها = شرک
تعداد مقالات: 3
2. آموزه شفاعت در میراث مکتوب مذهب شافعی و تبیین تمایز آن با دیدگاه سلفیان تکفیری

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-145

رسول رضوی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدرضا قاسمی


3. شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهل حدیث تا ظهور ابن‌تیمیه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-168

مهدی فرمانیان؛ عبدالرحیم رضاپور