کلیدواژه‌ها = جناحیه
جایگاه و نقش موعودگرایی در فرقه جناحیه

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 153-174

10.22034/jid.2021.129663.1564

شهرام رهنما؛ مسعود بهرامیان؛ مهرداد امیری