نویسنده = حسین رجبی
بررسی دیدگاه اهل سنت نسبت به غیبت امام زمان در نگاه شیعه امامیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 35-64

10.22034/jid.2024.183136.1819

ابوطالب محمودزاده؛ حسین رجبی؛ سید جعفر صادقی فدکی


تقیه مداراتی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 177-199

سید ولی الله مهدوی؛ حسین رجبی


بررسی تطبیقی طلاق بدعی در فقه امامیه و حنفیه: مبانی و راهکارها

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 75-95

اسدالله رضایی؛ حسین رجبی


امامت زن برای زن در نماز جماعت از منظر مذاهب فقهی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 65-82

حسین رجبی عباس آبادی