نویسنده = رحمان بوالحسنی
بررسی و تحلیل احکام و شئون ذاتی حق

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 9-34

10.22034/jid.2023.347338.2346

رحمان بوالحسنی


رابطه خلیفة‌الله (انسان کامل) و ملائکه از منظر قرآن و عرفان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 430-454

10.22034/jid.2022.176331.1797

فرشته قنبری صفت مقدم؛ علی فضلی؛ رحمان بوالحسنی


تعریف زهد، جایگاه و ارکان آن در نگاه معصومان (ع) و متصوفه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 55-74

رحمان بوالحسنی؛ حبیب حاتمی کنکبود؛ وحید مرادی