نویسنده = شهرام رهنما
بررسی کتیبه‌های مذهبی به‌کاررفته در کاشی‌های زرین‌فام قرون 7-8 ه.ق. ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 219-246

10.22034/jid.2021.120213.1530

مهرداد امیری؛ شهرام رهنما؛ حسین صدیقیان؛ موسی سبزی


جایگاه و نقش موعودگرایی در فرقه جناحیه

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 153-174

10.22034/jid.2021.129663.1564

شهرام رهنما؛ مسعود بهرامیان؛ مهرداد امیری