کلیدواژه‌ها = کتیبه‌های مذهبی
بررسی کتیبه‌های مذهبی به‌کاررفته در کاشی‌های زرین‌فام قرون 7-8 ه.ق. ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 219-246

10.22034/jid.2021.120213.1530

مهرداد امیری؛ شهرام رهنما؛ حسین صدیقیان؛ موسی سبزی