ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی نسبت به غیبت ولی در عقد نکاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور سقز و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

2 دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران - ایران

3 استاد یار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

10.22034/jid.2021.161848.1718

چکیده

غایب که در لغت به فرد یا شیء پنهان گفته می‌شود در اصطلاح فردی است که اقامتگاه خود را ترک و در جای معلوم یا نامعلومی است اعم از اینکه اطلاعی از وی باشد یا خیر. اکنون این سوال مطرح است که در صورت غیبت ولی چه باید کرد؟ آیا باید منتظر بازگشت او ماند یا دختر می‌تواند خود را به عقد خواستگار در آورد؟ یا این کار بر عهده ولی ابعد یا حاکم است؟

اگر دختر، صغیر یا مجنون باشد حق ولایت بر خویش ندارد. اما اگر دختر، بالغ و عاقل باشد رای راجح آن است که در صورت غیبت غیرمنقطع عقد نکاح تا هنگام بازگشت ولی به تاخیر بیفتد، اما اگر غیبت منقطع باشد و امکان بازگشت ولی اقرب به زودی و به راحتی ممکن نبوده و یا خواستگار منتظر نماند در این صورت ولایت به ولی ابعد منتقل می‌شود نه حاکم زیرا اولاً بنابر حدیث نبوی حاکم، ولی کسی است که ولی ندارد و در ما نحن فیه، دختر دارای ولی است، ثانیاًدلسوزی ولی نَسَبی و رعایت مصالح مولی علیه نسبت به حاکم بیشتر است، ثالثاً، ولی نَسَبی بهتر از حاکم، شرایط و وضعیت مولی علیه را درک می‌کند.

واژگان کلیدی: غایب، غیبت، ولی، نکاح، انتقال ولایت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the jurisprudence views of Islamic sects about the absence of guardian in marriage

نویسندگان [English]

  • Mohammadrasool Abolmohammadimele 1
  • Mohammadadel ziaey 2
  • jalal jalalizadeh 3
1 Teacher of Payame Noor University of Saqez and University Azad islami
2 Associate professor of Shafee jurisprudence, University of Tehran - Iran
3 university tehran
چکیده [English]

Absent, literally refers to a hidden or disappeared person or object, and as a legal term, it applies to a person who has left his or her place of residence, living in a known and unknown place and whether others know about him/her does not matter. The question addressed here is what should be done if the guardian is absent. Does his daughter have to wait for his return? Can she marry the suitor? Is the distant guardian or the governor responsible for conduct this marriage?

If the girl is in her infancy or in case of her insanity, it is widely believed that she does not have the right of However, if she is mature and wise enough, the preferred view is that in case of non-interrupted absence the marriage must be postponed until the guardian returns. However, in case of disconnected absence when it is not easily possible for the close guardian to return soon and the suitor cannot wait for this to happen, guardianship will be transferred to a distant guardian not the governor. Since, first, based on the holy prophet’s tradition,

Key words: absent, absence ,guardian ,marriage, transfer of guardianship

کلیدواژه‌ها [English]

  • absent
  • Absence
  • guardian
  • Marriage
  • transfer of guardianship