دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 7-469 

مقاله پژوهشی

بررسی ارزش‌شناسانه «کرامت» در عرفان و فرهنگ اسلامی

صفحه 7-31

10.22034/jid.2021.74982.1314

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمد انصاری اصل


بررسی حیات برزخی و سماع موتی از دیدگاه ماتریدیان و سلفیان

صفحه 99-124

10.22034/jid.2022.97926.1448

عبدالمومن امینی؛ سید لطف الله جلالی؛ مهدی فرمانیان؛ سید ابوالحسن نواب


کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی

صفحه 193-218

10.22034/jid.2021.159008.1701

داوود داداش زاده؛ علی‌رضا نجف‌زاده تربتی؛ وحیده فخار نوغانی


غیبت ولی در عقد نکاح: ارزیابی دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی

صفحه 427-443

10.22034/jid.2021.161848.1718

محمدرسول ابوالمحمدی مله؛ محمدعادل ضیایی؛ جلال جلالی‌زاده