دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 1-484 
روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق

صفحه 57-77

10.22034/jid.2021.148303.1652

موسی بیات؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ حسن مهرنیا


واکاوی زمینه‌های شکل‌گیری مرجئه در خراسان

صفحه 105-122

10.22034/jid.2021.143448.1624

مجتبی ذهابی؛ داریوش نظری؛ احسان صادقیان دهکردی؛ اکرم کرمعلی


جایگاه و نقش موعودگرایی در فرقه جناحیه

صفحه 153-174

10.22034/jid.2021.129663.1564

شهرام رهنما؛ مسعود بهرامیان؛ مهرداد امیری


وجودشناسی در مکتب ابن‌عربی

صفحه 277-293

10.22034/jid.2021.168173.1749

ابراهیم حنیف‌نیا؛ علی افضلی؛ یوسف غضبانی؛ رسول مزرئی


ساخت‌گرایی در اندیشه صدرالدین قونوی

صفحه 295-315

10.22034/jid.2021.170245.1764

محمد کیوانفر؛ حسن ابراهیمی؛ محمدرضا بیات