دیپلماسی نادرشاه در مواجهه با عثمانی در باب مذهب جعفری با اشاره به کنگره نجف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف، پردیس علامه طباطبایی، دانشگاه فرهنگیان بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی دیپلماسی نادرشاه افشار با عثمانی در باب مذهب جعفری با اشاره به کنگره نجف است. مسئله اصلی، چگونگی ارتباطات نادرشاه با دولت عثمانی است. دولت‌مردان صفوی با حمایت رسمی از مذهب تشیع، باعث مشکلات مذهبی‌سیاسی در جهان اسلام شدند؛ با این حال، هجوم غلزایی‌های قندهار، که به‌اشتباه افاغنه خوانده می‌شدند، باعث سقوط حکومت صفویه شد. نادرشاه افشار پس از تاج‌گذاری، نه‌تنها مذهب شیعه را تحت حمایت رسمی حکومت قرار نداد، بلکه با ایده‌هایی که داشت آن را در حد فرقه تنزل داد و بیشتر در کنار مسائل سیاسی و نظامی به دیپلماسی با عثمانی مشغول شد. این مقاله شاخصه‌هایی همچون مذاکره در باب مذهب جعفری و تخصیص رکن در کعبه، توافق‌نامه مذاکرات و کنگره نجف را می‌کاود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nader Shah's Diplomacy in the Face of the Ottomans on the Jafari Religion with Reference to the Najaf Congress

نویسنده [English]

  • Hasan Jawadinia
Assistant Professor of History, Department of Islamic Teachings, Allameh Tabatabai Campus, Bushehr Farhangian University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine Nader Shah Afshar's diplomacy with the Ottomans regarding the Jafari Religion with reference to the Najaf Congress. The main issue is how Nader Shah communicated with the Ottoman government. The Safavid rulers, by officially supporting the Shiite religion, caused religious and political problems in the Islamic world. However, the invasion of the Ghaljas of Kandahar, mistakenly called the Afghans, led to the fall of the Safavid rule. After his coronation, Nader Shah Afshar not only did not officially support the Shiite religion, but also reduced it to a sect with his ideas, and in addition to political and military issues engaged further in diplomacy with the Ottomans,. This article explores features such as the negotiation of the Jafari religion, the allocation of the pillar in the Kaaba, the negotiation agreement, and the Najaf Congress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nader
  • Najaf Congress
  • Ottoman
  • Sultan Mahmud I
آرشیو نخست‌وزیری ترکیه، نامه همایون، شماره‌های سند 474/7، 3/8-10، 7/212-216، 7/412-426، 7/402-409
آرنووا، ماریانا روبنوونا؛ اشرفیان، ک. ز. (1352). دولت نادرشاه، ترجمه: احمد امین، تهران: شب‌گیر.
آشتیانی، اقبال؛ ایران‌دخت مرزبان، عباس (1390). پنج حکومت از صفوی تا پهلوی، تهران: محور.
اسپوزیتو، جان، ال. (سرویراستار) (1378). دائرة‌المعارف جهان نوین اسلام، ترجمه و تحقیق: حسن طارمی راد و دیگران، تهران: نشر کتاب.
استرآبادی، میرزا مهدی‌خان (1368). تاریخ جهان‌گشای نادری، تهران: دنیای کتاب.
براون، ادوارد (1375). تاریخ ادبیات ایران: از صفویه تا عصر حاضر، ترجمه: بهرام مقدادی، تهران: مروارید، ج2.
پری، جان آر. (1392). زندگی پُرماجرای کریم‌خان زند، ترجمه: داوود نعمت‌اللهی، تهران: معیار اندیشه، چاپ دوم.
تاکر، ارنست (1398). نادرشاه و تلاش برای مشروعیت در ایران پس از صفویان، ترجمه: محمود مهمان‌نواز، نعمت‌الله زکی‌پور، یاسوج: دانشگاه یاسوج، چاپ اول.
خسروی، سید نقی (1390). تاریخ کامل ایران‌زمین، تهران: سفیر اردهال.
سردادور، ابوتراب (1349). نادرشاه افشار: تاریخ نظامی و سیاسی، تهران: چاپ‌خانه ارتش شاهنشاهی.
السویدی، عبد الله (1323). الحجج القطعیة لاتفاق الاسلامیة، قاهره: مطبعة السعادة.
شعبانی، رضا (1349). «سیاست مذهبی نادرشاه افشار»، در: وحید، س7، ش9 (81)، ص1132-1156.
شعبانی، رضا (1365). تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، تهران: چاپ خوشه، ج1.
عابدینی، ابوالفضل (1387). «نقد و معرفی کتاب: معرفی الحجج القطعیة لاتفاق الفرق السلامیة (نادرشاه و وحدت اسلامی)»، در: آینه پژوهش، ش112، ص89-92.
فتح‌الله‌پور، پرویز (1385). «تشیع در دوره نادرشاه افشار»، در: شیعهشناسی، ش16، ص57-96.
قدوسی، محمدحسین (1339). نادرنامه، مشهد: چاپ‌خانه خراسان.
لاکهارت، لارنس (1368). نادرشاه: انقراض سلسله صفوی و ایام استیلای افاغنه در ایران، ترجمه: مصطفی‌قلی عماد، تهران: مروارید.
لمبتون، آن ک. س. (1385). تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: سپهر.
مینورسکی، ولادیمیر فیودورویچ (1313). تاریخچه نادرشاه، ترجمه: رشید یاسمی، تهران: کمیسیون معارف.
Are, Saim (1999). I, Mahmut-Nadir Sha, Doremlerinda, Sinnr-sii, Diyalogu, Doktora Tezi, Harran Universite si, Sosyal Bilimler Enstitusu, Sanliurfa.
Pasa, Mehmet; Ragib, Koka (2003). Tahkij ve Teffik Osmanli-Iran, Diplomatik Muna Seb Tierinde Mezhep, Tartis Masi-Hazirlayar, Ahmet Zeki (ed.) Izgoet, Istanbul: Ktabevi.
Subhi, Mehment; Ebu, Sehi (1999). tedbirat-pesendide, yayina hazin layan, Ali Ibrahim Savas, Ankara: Turk Tarih Kurumu.
Uzuncarsili, Ismail Hakki (1975). Osmanli Tarihi, c. 2, 3, 4, Ankara: Turk Tarih Kurumu.