منابع معرفت بخش در تربیت عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهش

2 هیأت علمی دانشگاه ادیان

10.22034/jid.2022.132563.1573

چکیده

منابع معرفت بخش درتربیت عرفانی، فارغ ازتعاریف مختلف «هستی شناختی»، «حکایتگری»، ارکان و ارزش معرفت؛ با فرض امکان معرفت به معرفی منابع معرفت بخش می پردازد، از آنجاییکه تربیت عرفانی، مجموعه تدابیراختیاری مبتنی برآگاهی از مبانی وجودشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی است برای توجیه و باورپذیری آن نیازمند منابع معرفت بخش است سعی این مقاله براثبات تناسب بین ذائقه متربّی و ابزار کسب معرفت است زیرا بین آن دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد بطوری که گزاره‌های تربیت عرفانی با توجه به توانایی و استعداد متربیان بیان می شود؛ بنابراین ابتدا تناسب بین ظرفیت‌های متفاوت انسانی با منبع معرفت بخش بررسی؛ سپس منابع معرفت بخش مانند عقل، حافظه، درون نگری، وحی، شهود وادراک حسی معرفی می شود. این منابع از رتبه بندی خاصی تبعیت نمی کند زیرا هر متربی به تناسب استعداد و ذائفه خویش از یک نوع منبع برای رسیدن به معرفت بهره مند می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledgeable sources in mystical education

نویسنده [English]

  • Reza elahimanesh 2
2 teacher
چکیده [English]

The knowledge sources of mystical mysticism, regardless of the various "ontological", "narrative", pillars and value of knowledge, with the assumption of the possibility of knowledge, introduces knowledgeable sources, since mystical education, a set of tangible measures based on knowledge of the fundamentals of ontology, cosmology And anthropology, it needs knowledgeable sources to justify it and its credibilityThis paper tries to reconcile the fit between the taste and the means of acquiring knowledge, since there are two direct and significant relationships between them, in which the propositions of mystical education are expressed in terms of the ability and talent of the learners; therefore, first, the proportion between different human capacities with the source of knowledge Then, knowledge sources such as wisdom, memory, introspection, revelation, intuition and sensory perception are introducedThese resources do not follow a particular ranking, since each meter derives its resourcefulness and resource according to one source for gaining knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sources
  • mystical education
  • intellect and sensory perception
  • revelation and intuition
  • introspection and memory
  • Heart