دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 1-550 

مقاله پژوهشی

اراده الاهی و حدوث طبیعت: تحلیل و نقد دیدگاه ابن‌سینا و غزالی

صفحه 7-31

10.22034/jid.2022.314046.2282

مریم خوشنویسان؛ سید صدرالدین طاهری؛ بابک عباسی


بررسی مقایسه‌ای دیدگاه شریف مرتضی و قاضی عبدالجبار درباره آیه تطهیر

صفحه 209-234

10.22034/jid.2022.245694.2083

محمد معینی فر؛ لیلا عبدالهی؛ فاطمه سادات مشیریان؛ فاطمه عبدلی


صلح با کفار غیرکتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

صفحه 435-460

10.22034/jid.2022.136688.1589

محمد سیفی اصفهانی؛ سید جعفر صادقی فدکی؛ مهدی نوروزی


تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی

صفحه 461-492

10.22034/jid.2022.307272.2264

سید محمود وزیری؛ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ رضا اسلامی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی