صلح با کفار غیر کتابی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه قم

3 دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

10.22034/jid.2022.160965.1713

چکیده

آرامش و صلح میان انسان ها یکی از آرمانی ترین آموزه های اسلام است که در تعالیم دینی مورد تاکید قرار گرفته است، ولی با توجه به شرایط حاکم میان مسلمانان و کفار غیر اهل کتاب نسبت به انعقاد پیمان صلح میان آنان دو دیدگاه حداکثری و اعتدالی در میان فقهای مذاهب اسلامی به چشم می خورد. علمای متقدم جهاد با کفار غیر کتابی را تا زمان پذیرش اسلام از سوی آنان و یا کشته شدن واجب دانسته و انعقاد پیمان ترک نزاع، به جز در موارد ضرورت با آنان را جایز نمی دانند. اما عده ای از متاخرین جهاد را تنها با کافران اهل فتنه و تعدی و نقض کنندگان پیمان جایز شمرده و معتقدند صلح و یا باقی ماندن بر پیمان سازش با کافران غیر فتنه گر و نقض کننده پیمان که خواهان صلح و زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان هستند جایز است. دیدگاه اخیر با مجموع تعالیم اسلامی تطابق بیشتری دارد. از این رو در این پژوهش ضمن طرح دلایل دیدگاه نخست و نقد آنها، دیدگاه اخیر با استناد به دلایل متعددی از قرآن، روایات و سیره به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Peace with the infidels of a non-book from the point of view of the jurisprudents of the Islamic sects

نویسندگان [English]

  • محمد سیفی 1
  • seyed jafar sadeghi fadaki 2
  • mahdi norouzi 3
1 دانشجو
2 استادیار دانشگاه قم
3 دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
چکیده [English]

Peace and tranquility among humans is one of the most ideal teachings of Islam, which has been emphasized in religious teachings, But according to the ruling conditions between Muslims and non-members of the non-members of the book, there are two major and moderate views among the jurisprudents of the Islamic faiths regarding the conclusion of a peace treaty between them.

The former scholars of Jihad do not accept the non-books of infidels until they are accepted by Islam or are obliged to kill them and to conclude a covenant of quarrels, except in cases of necessity, they are not permissible. But some of the recent Jihad are only allowed with infidels and inhumanity and violators of the treaty, and believe that peace or staying on a covenant of reconciliation with non-seditious unbelievers and violators of the treaty, which seeks peace and peaceful life with Muslims, are permissible. Is. The recent view is more consistent with the total Islamic teachings. Therefore, in this research, while outlining the reasons for the first point of view and their critique, the recent view has been proved by various reasons from the Qur'an, the narratives and the Sīra .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Peace
  • Infidels
  • People from the Book
  • Dummies
  • Muslims