دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 1-566 
کشف و شهود: کلید عرفان روح‌الله موسوی خمینی

صفحه 345-373

10.22034/jid.2022.222936.1991

داود غلامی؛ علی اکبر افراسیاب پور؛ حسین خسروی؛ امیر جوان آراسته