جایگاه«صـدق» در عـرفان اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش

2 استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران شمال

10.22034/jid.2022.189798.1861

چکیده

یکی از مباحث مهم در حوزه اخلاق اسلامی«صدق» است که تاثیر مستقیم در زندگی مادی_معنوی و فردی_اجتماعی آدمی داشته با اعتقادات انسان در توحید نظری ارتباطی تنگاتنگ دارد. آیات و روایات اسلامی جایگاه بس والایی برای مقام«صدق» قائل هستند. عرفای مسلمان راستین که خاستگاه نظری و عملی آنان برخاسته از این دو منبع است، دست‌یابی به این مقام را برای همه سالکان چه سالک در راه و چه سالک واصل و... بایسته دانسته‌‎اند. عارفان با استنادهای وحیانی درباره معنای«صدق»، «صدیق»، اقسام«صدق»، مراتب و آثار آن مباحث ارزشمندی را بیان نموده‌اند. از منظر آنان چنانچه سالک به«تطبیق ظاهر و باطن امور با حقیقت» دست یابد، آنگاه می‌تواند کمالات سلوکی دیگر را کسب نماید زیرا منازل عرفانی هر یک به گونه ای وابسته به صدقند بنابراین «صدق» به عنوان یک مقام پایه و اساس برای دیگر منازل عرفانی محسوب می‌شود. از موانع و آفات متعدد رسیدن به این مقام والای رحیمی الاهی«کذب» است.

در این جستار نقش مقام«صدق» در سیر و سلوک عرفانی از منظر عرفای مسلمان واکاوی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of "truth" in Islamic mysticism

نویسندگان [English]

  • Akram Ehsaninajath 1
  • alireza ebrahim 2
1 Techer
2 استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران شمال
چکیده [English]

One of the important issues in the field of Islamic ethics is 'Truth', which has a direct impact on the material-psychological and individual-social life of man, and has a close connection with human beliefs in theoretical unity. The verses and narrations of Islam place a high place for the position of "truth". The true Muslim scholars, whose theoretical and practical origins originated from these two sources, have found the achievement of this position for all the layoffs on the path of the seeker and ... should be considered.

The mystics have expressed valuable discussions with the citation of revelation about the meaning of "truth", "Sediq", "truth" types, and the extent of its works.From their point of view, if the seeker achieves "the appearance and the essence of affairs with the truth," then he can acquire other samolatian perfections because the mystical homes of each one are in some way dependent on the truth, therefore, "truth" as a basis of authority for another Mystical homes are considered.Of the various obstacles and pests, this lofty authority of Rahimi Allah is "false".

In this essay, the role of "truth" in the mystical journey has been analyzed from the perspective of the Muslim mystics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • Truth
  • Spirituality
  • perfection
  • ethics