ترتّب و نظام منازل سلوکی در کلام اهل بیت(علیهم السّلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ادیان و مذاهب قم

10.22034/jid.2022.187193.1844

چکیده

تعالیم سلوکی اهل بیت (علیهم السلام) به جهت اشراف کامل بر دقایق سلوک و احوال سالکان عین حقیقت است و دستور العملهای آنها راهگشا و نجات بخش است.عرفا همیشه خوشه چین خرمن معرفت اهل بیت(علیهم السلام) بوده اند در روایات و ادعیه بخصوص مناجات های معصومین لطایف عرفانی و مقامات معنوی نهفته است.در عرفان عملی که دانشنامة تحول و صیرورت وجودی عارف است سالک در این مسیر مراتب و منازلی را پشت سر می گذارد.تعابیری همچون منازل، حالات، درجات، سّلّم و مّرقاۀ در کلام معصومین بکار رفته که حکایت از نوعی ترتِّب و نظام سلوکی می کند.ما در این رهاورد بر اساس روایتی که اسلام، ایمان، تقوی و یقین را مترتّب بر یکدیگر و برای هر کدام درجه بندی قائل است نظامی سلوکی ارائه می دهیم که کاملاً اجتهادی و در حد خودش بی سابقه است سالک ابتدا در منزل اسلام با اقرار لسانی به وحدانیت خدا قدم در مسیر سیر و سلوک گذاشته و در منزل ایمان، مراتب تصدیق قلبی و ایمان عملی را پیموده تا به منزل تقوی رسیده و تقوای لسان و عمل و قلب را رعایت کرده تا در نهایت در منزل یقین به برد الیقین و معرفت شهودی که بالاترین مقام است نائل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The system of behavior ranks in speech of Ahlul Bayts

نویسنده [English]

  • mohsen hasan zadeh
univer
چکیده [English]

Due to their full consideration of soluk and the mood of salekan (spiritual wayfarers) as well as their divine in fallibility.

In all the time , mysticism ,cluster Ahlul Bayts knowleg and in the traditions and asking of infallibles (masumin) ,spiritual levels.

In practical mysticism that is evolution Encyclopedia and mystic being sharpness, solicitor lies late levels and position. Deinterpretation such as moods,degress and ladder.Threr are levels and ranks for Islam ,faith ,piety and certainly.we in this take away to traditions that islam, faith,piety and certainly are to each other and for all of theme are degress.Bard al yaghin is the highest level of pure being and

closeness to Allah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words، Ahlul Bayts
  • Approval
  • Behavior
  • ranks