تخریب مساجد در فقه شیعه و اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حوزه علمیه

2 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

3 استادیار

4 استادیار دانشگاه

5 استادیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

10.22034/jid.2022.136688.1589

چکیده

این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، عهده‌دار بررسی اجمالی تخریب مساجد از منظر فقه شیعه و فقه اهل سنت است.برای این هدف از حرمت تخریب مساجد در فقه شیعه و اهل سنت بحث شده و زمینه تاریخی مسئله از جمله تحقیق در باره مسجد ضرار تبیین گردیده است. در ادامه برخی پندارهای متعصبان در مسجد ضرار تلقی کردن مساجد مخالفان خود نقد شده و از اهتمام فقها و تأکید آنها بر نیرومندی ادله منع تخریب مساجد، دفاع شده است. سپس تنها مورد جواز تخریب مساجد یعنی مساجد رو به انهدام از منظر فقه شیعه و اهل سنت تحلیل شده است. پایان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تخریب مساجد در فقه شیعه و اهل سنت

نویسندگان [English]

  • سید محمود وزیزی 1
  • reza esfandiyari 2
  • عبدالکریم بی آزار شیرازی 3
  • نذیر احمد سلامی 4
  • حسین رجبی 5
1 استاد حوزه علمیه
2 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
3 استادیار
4 استادیار دانشگاه
5 استادیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده [English]

این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، عهده‌دار بررسی اجمالی تخریب مساجد از منظر فقه شیعه و فقه اهل سنت است.برای این هدف از حرمت تخریب مساجد در فقه شیعه و اهل سنت بحث شده و زمینه تاریخی مسئله از جمله تحقیق در باره مسجد ضرار تبیین گردیده است. در ادامه برخی پندارهای متعصبان در مسجد ضرار تلقی کردن مساجد مخالفان خود نقد شده و از اهتمام فقها و تأکید آنها بر نیرومندی ادله منع تخریب مساجد، دفاع شده است. سپس تنها مورد جواز تخریب مساجد یعنی مساجد رو به انهدام از منظر فقه شیعه و اهل سنت تحلیل شده است. پایان

کلیدواژه‌ها [English]

  • مسجد
  • احکام
  • تخریب
  • فقه
  • مسجد ضرار