نویسنده = مهدی درگاهی
اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 347-372

10.22034/jid.2021.239408.2060

مهدی درگاهی؛ حامد شاه‌رفعتی؛ مقداد درگاهی


معیار و مبانی تشخیص محاذات مواقیت از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 335-373

10.22034/jid.2021.81769.1352

محمدحسین درافشان؛ مهدی درگاهی؛ حسین رجبی؛ محمد حسین فلاح زاده


واکاوی حکم استظلال در شب از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 25-40

نسرین فتاحی؛ مهدی درگاهی