کلیدواژه‌ها = جرم
مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 523-566

10.22034/jid.2023.338064.2333

مهرداد سعیدی؛ سعید ابراهیمی؛ محمدمهدی زارعی


قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 325-345

10.22034/jid.2021.148774.1655

طیبه زارعی؛ علی مرتضوی‌مهر؛ منوچهر داور؛ حسن حسینی