دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، شهریور 1394 

مقاله پژوهشی

واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی

صفحه 9-32

عبدالصمد علی آبادی؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)


بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی

صفحه 49-72

سیدابوالحسن نواب؛ مجید شاکر سلماسی؛ سیدیاسین موسوی زاده؛ چمران محمدجعفری


ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

صفحه 95-110

فهیمه فیضی؛ سیدمهدی علی زاده موسوی


بررسی و نقد مراسم نهم ربیع در منابع شیعی

صفحه 111-130

اعظم خوش صورت موفق؛ مهدی فرمانیان