کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-31

محمد معینی فر؛ فاطمه سادات مشیریان


2. پاسخ‌گویی به شبهات رجعت: شبهات قفاری در اصول مذهب الشیعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-126

علی شیروانی؛ ریحانه هاشمی(شهیدی)


3. نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر