کلیدواژه‌ها = امامت
دیدگاه غلات شیعه درباب امامت واثرات آن برجهان بینی صوفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.172667.1778

سعدی مویدی؛ عباس همامی


امامت در آیه مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 141-157

لیلاسادات داودی؛ محمد معینی فر


تقریر اوری روبین از نظریه امامت وصایتی شیعه در بوته سنجش

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 71-90

سید رسول هاشمی؛ سید محمود موسوی


امامت زن برای زن در نماز جماعت از منظر مذاهب فقهی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 65-82

حسین رجبی عباس آبادی