کلیدواژه‌ها = فخر رازی
بررسی مقایسه ای حقیقت نفس از منظر فخر رازی و ابن‌سینا

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 191-210

10.22034/jid.2024.326789.2309

فاطمه ملبوبی؛ عین الله خادمی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری


بررسی و نقد نظریۀ زیادت صفات حق‌تعالی بر ذات او از منظر فخر رازی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 113-142

10.22034/jid.2023.261592.2125

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ فاطمه ملبوبی؛ مسعود زین العابدین


ماهیت کلام الاهی: بررسی و نقد دیدگاه فخرالدین رازی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 267-285

10.22034/jid.2021.160108.1710

سید رضا فاطمی؛ عین الله خادمی


بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 287-305

10.22034/jid.2021.153348.1681

غلام‌عباس حسنوند؛ محسن جوادی؛ علی الله‌بداشتی