کلیدواژه‌ها = شیعه
تعداد مقالات: 8
1. بررسی مسئله «بداء» از دیدگاه فریقین در قرآن و سنّت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-61

10.22034/jid.2021.160591.1721

عزت‌الله مولایی‌نیا


2. ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-33

نسرین میانجی؛ مهدی فرمانیان؛ محمود احمدی؛ خالد غفوری


3. رهیافت استقرایی بر ادبیات اجتهادی «الخلاف»

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 227-248

نسیم عربی


4. مفهوم «اهل بیت (ع)» و شمول مصداقی آن از منظر علمای اهل سنت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-56

علیرضا میرزایی


6. اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-132

سید امیر موسوی


7. تقریر اوری روبین از نظریه امامت وصایتی شیعه در بوته سنجش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

سید رسول هاشمی؛ سید محمود موسوی


8. خوانشی انتقادی بر انگاره‌های شیعه‌شناسانه مونتگمری وات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-64

سید رضا قائمی؛ سید هادی وکیلی