دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 1-126 
4. نسبت علم اخلاق با علم عرفان

صفحه 57-68

محمد (جلال الدین) ملکی؛ زهرا ابن علی؛ زهرا کلهر


6. دیدگاه شیخ مفید درباره حقیقت انسان

صفحه 95-110

محمد جاودان؛ حمیدرضا فتح نجات


8. واگرائی و همگرائی وهابیت و دیوبندیه

صفحه 133-158

سید جعفر صادقی فدکی؛ علی زنگوئی زوزنی؛ احمد حاتمی کن کبود